Sådan opretter man en ejerforening?
Panorama Homes Network hjælper gerne med at oprette en ejreforening. Dette er en meget vigtig sag, og alle procedurer skal gennemføres i henhold til den tyrkiske lov (KMK)
1. Dagsorden.
Dagsordenen bør dækker alle de spørgsmål, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen. Der bør være 2 forskellige mødedage på dagsordenen, og der bør være en uge mellem de datoer. Dagsordenen skal, ifølge de tyrkiske regler, sendes til alle ejeres adresse i Tyrkiet. Den samme dagsorden bør også opsættes på informationstavlen i komplekset, Det første møde kræver at % 51 af ejerne er til stede, enten personligt, eller ved fuldmagt. Hvis der ikke er  et flertal representeret  på det første møde, vil det næste møde blive afholdt på den angivne dato, og dette møde kan gennemføres uanset antal deltagere.
2. Generalforsamling.
Generalforsamlingen vil blive afholdt i henhold til dagsordenen. Der skal være en deltagerliste (Hazuran listen), og alle ejere skal underskrive denne liste, herunder også personer med fuldmagt. Efter undertegnelsen af listen, skal der vælges dirigent og sekretær for mødet. Sekretæren vil referere alle diskussioner og beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, og dirigenten og sekretæren vil underskrive protokollen efter mødet. Detnne vil derefter blive sendt alle ejere. På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelse og kontrollanter, det årlige budget skal vedtages, og ejendommens ordensregler og andre emner kan dirkuteres.
3. Referatbogen.
Denne bog skal være påtegnet af en notar og alle de beslutninger, som er truffet på generalforsamlingen skal registreres i denne bog sammen med deltagerlisten. I løbet af året skal alle bestyrelsens beslutninger ligeledes registreres i denne bog. Hvis der er ansat en professionel administrator, skal det indføres i bogen at de har tilladelse til at åbne bankkonti i foreningens navn, og representere komplekset på skøde / TAPU kontor, Telecom, PTT, kommune, politi kontor, advokat osv.
4. Regnskabsbogen.
Alle udgifter i løbet af året, skal registreres i denne bog. Denne bog skal også stemples af notar.