SKØDE
Hjemtagning af skøde efter forespørgsel, servicevederlag Alle ekstra omkostninger i forbindelse med en opfølgning, som f.eks. skødeomkostninger til myndighederne, el. og vandforbindelser m.m., skal betales af kunden..
1500,00 €
 
Udfærdigelse af salgskontrakt
Udfærdigelse af salgskontrakt mellem 2 parter.
750,00 €
 
Indhente ibrugtagningstilladelse ( ISKAN )
Honorar for at indhente ISKAN hos kommunen. Prisen dækker også oprettelse af el- og vand abbonement. Dette er kun vores service honorar. Alle skatter og afgifter skal betales af kunden..
500,00 €
 
Opholdstilladelse (İkamet Tezkeresi)
Honorar for at hjælpe en kunde med at få opholdstilladelse.
100,00 €
 
Oprettelse af vand abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at få abonnement på vand. (Der kræves en fuldmagt fra kunden) Ændring af navn på eksisterende vand abonnement
100,00 € + 100,00 €
 
Oprettelse af El abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette El abonnement (Der kræves en fuldmagt fra kunden) Ændring af navn på eksisterende El abonnement.
100,00 € + 100,00 €
 
Oprettelse af telefon abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette telefonabonnement (Opholdstilladelse og evt. fuldmagt er påkrævet.)
50,00 €
 
Oprettelse af ADSL abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette ADSL abonnement (Opholdstilladelse og evt. fuldmagt er påkrævet.)
50,00 €
 
Telefon installation
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette telefonlinie fra ejendommens hovedbox, og til lejligheden
50,00 €
 
ADSL installation
Konfiguration af modem og computer til internet forbindelse.
50,00 €
 
Ejendoms administration
Optil 30 enheder pr. måned Over 30 enheder, pr. enhed pr. måned
300,00 € + Tax - 10,00 € + Tax
 
Ansat servicemedarbejder
Standard vederlag
Ask for price
 
Udarbejdelse af lejekontrakt
Kun udarbejdelse af kontrakt Indgåelse af lejekontrakt samt opkrævning af den månedlige leje.
100,00 € + 50,00 € + %10 of monthly rent
 
Fremvisning af ejendom eller udlevering af nøgle
Fremvisning af en ejendom, f.eks. i forbindelse med udlejning, eller levering af nøgle til håndværkere ect.
20,00 €
 
Service til ikke-kunder
De faktiske udgifter tillægges et servicegebyr.
30,00 €
 
Håndværker service
Timepris for en håndværker ved småarbejder i hjemmet.
25,00 €