Hoe richt men een vereniging van eigenaren op?

Panorama beheer kan voor u een vereniging van eigenaren oprichten. Dit is van groot belang voor uw complex en de gehele procedure zal moeten worden uitgevoerd zoals de Turkse wet die vereist (K.M.K).
1. Agenda
De agenda moet alle punten bevatten die besproken worden in de algemene jaarvergadering en er moeten 2 verschillende data op de agenda worden vermeld met een minimum van 7 dagen tussen deze 2 data.. De agenda moet officieel schriftelijk aan alle eigenaren worden verstuurd per geregistreerde post naar het adres van hun eigendom in Turkije. Dezelfde agenda en aankondiging van de vergadering moet tevens worden vermeld op het informatiebord in het complex. De eerste vergadering is rechtsgeldig wanneer 51% van de eigenaren in persoon of met volmacht aanwezig zijn. Indien er op de eerste vergadering niet voldoende eigenaars zijn vertegenwoordigd, dan zal de tweede vergadering  rechtsgeldig plaatsvinden tevens met een minderheid van de aanwezigen eigenaren.
2. Jaarvergadering
De jaarvergadering zal volgens de agenda moeten worden gehouden. Er zal eerst een aanwezigheidslijst worden opgemaaktt (turks:Hazuran list) en alle eigenaren en hun volmachten zullen deze lijst ondertekenen. Na ondertekening van de lijst, zullen de toehoorder en secretaries voor de vergadering worden gekozen. De secretaris notuleert alle discussies en beslissingen die worden gemaakt en de toehoorder en deze zullen tevens de notulen aan het einde van de vergadering ondertekenen. Deze notulen zullen aan alle eigenaren worden verstuurd. Tijdens de vergadering zal er een bestuur worden gekozen, de penningmeester autoriseert het jaarbudget, regels en  alle zaken die zijn besproken.
3. Beslissingen boek
Dit boek of schrift zal worden voorzien van notariele stempels en alle beslissingen die tijdens de jaarvergadering zijn gemaakt worden in dit schrift geregistreerd samen met de lijst van de aanwezige eigenaren. Ook worden alle beslissingen gemaakt door het bestuur gedurende het gehele jaar in dit schrift geregistreerd.  Indien men een buitenstaand administratie bedrijf heeft ingehuurd dan zal deze geautoriseerd zijn om een bankrekening  op naam van de vereniging te openen en te voeren, te handelen met lokale autoriteiten als het Tapu kantoor, Telecom, PTT, de gemeente, politie buro, advocaat etc ten behoeve van het complex.
4. Registratie boek
Al de uitgaven die gedurende het jaar worden gemaakt zullen in dit boek worden vermeld. Dit schrift zal tevens van notariele stempels worden voorzien.