VOLMACHT

Tav het bestuur van ………….


Hiermede confirmeer ik dat Mr………………………………………………………………………………   mij zal vertegenwoordigen tijdens de vergadering van de vereniging van eigenaren die wordt gehouden op …/…/200. of …/…/200., en diegene is bevoegd in mijn naam te tekenen, betreffende de te nemen beslissingen en te stemmen in mijn naam en te tekenen voor de beslissingen die worden genomen.


Huisnummer                       :

Datum                                      :

Naam , Familienaam     :

Handtekening                   :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

VEKALET


………………… Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığına ,


Yeter çoğunluk sağlanırsa …./…./200. yeter çoğunluk sağlanamaz ise …/…/200.  tarihinde yapılacak olan Olağan veya Olağanüstü Kat Malikleri toplantısında şahsımı temsil etmeğe , hazırun cetvelini imzalamağa , adıma oy kullanmağa ve alınacak kararlara uymaya aşağıda adresi yazılı Sn ……………………………………………………………vekil tayin ettim.


Daire no                               :

Tarih                                      :

İsim , Soyad                       :

İmza                                      :